ל', ללכת (11)

להתקרב, להתחבר, להתמסר, לרצות, לטעות, לבכות, לקחת, לתת, לצפות, לחכות, לתקן, לקלקל, לטלטל, להתבלבל, להתרחק, להתחמק, להתפרק, להשתתק, לתהות, לקלוט, לדחוק, לדחוף, לשאוף, לנשוף, לישון, לחלום, לקום, להתגעגע, לבעבע, להתאפק, להתרפק, להסיח, להניח, לשכוח, לבחור, לשמור, לזרוק, להיפטר, להתפטר, לרשום, לתעד, לעבד, לדלג, להתעלם, להתחדש, להצטער, לדבר, להתכווץ, להתרחב, לקוות, לוותר, להתעורר

.

.

http://www.youtube.com/watch?v=z1VMg7dr1CY