קצר (עוד חזי לסקלי)

מחול שלושה-עשר / חזי לסקלי

קל יותר לומר: "אינני סובל את

המחול הזה", מאשר לומר:

"בבית הזה גרים רקדנים שאינם רוקדים".