ו', ו' החיבור (17)

הוא

היה עסוק במדידת מרחקים וכמויות: קרוב – רחוק – רחוק- קרוב

יותר – פחות – יותר – פחות

מישהו היה צריך להחזיק את ו' החיבור שלנו, אז זו הייתי אני.

בטופס החזרת הציוד היה כתוב: היא שלך, עשי בה מה שתרצי.

ואני

מפרידה אותה ממני לאט לאט

אבל יש רגעים

כשאני עוברת על יד געגוע

ה-ו' שולחת זרועות ונאחזת בו חזק

כמו דוב קואלה טיפש בעץ עירום מֵעָלִים.

.

.